line

5 ค่าฮีมาโตคริต

5 ค่าฮีมาโตคริต (Hematocrit) – 7 ค่าเลือดสำคัญผู้ป่วยไตต้องรู้ #ผลเลือด #ค่าไต #โรคไตเสื่อม #โรคไตเรื้อรัง #รักสุขภาพ #รักสุขภาพรักตัวเอง #ดูแลสุขภาพ #สาระน่ารู้ดูแลสุขภาพ #youngsiamtv #ยังสยาม #ยังสยามทีวี ศึกษาเพิ่มเติมคลิ๊ก...

4 คอลเลสเตอรอล

4 คอลเลสเตอรอล (Cholesterol) – 7 ค่าเลือดสำคัญที่ผู้ป่วยไตต้องรู้ โคเลสเตอรอล เป็นสารคล้ายกับไขมัน ที่ปกติ 70% ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เอง และ 30% ได้รับมาจากอาหารที่เรากินเข้าไป เวลาเราไปเจาะเลือด โคเลสเตอรอลจะจัดอยู่ในหมวดไขมัน (Lipid Profile)...

3 ค่าครีเอตินิน

3 ค่าครีเอตินิน (CR – Creatinine) 7 ค่าเลือดสำคัญผู้ป่วยไตต้องรู้ #ผลเลือด #ค่าไต #โรคไตเสื่อม #โรคไตเรื้อรัง #รักสุขภาพ #รักสุขภาพรักตัวเอง #ดูแลสุขภาพ #สาระน่ารู้ดูแลสุขภาพ #youngsiamtv #ยังสยาม #ยังสยามทีวี 3.ค่า Creatinine บอกอะไรเรา Creatinine ในผลเลือด...

2 ค่า ไตรกลีเซอไรด์

2.ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) บอกอะไรเรา ? ค่านี้ ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ เลย ก็คือ “ปริมาณไขมันที่แท้จริง” ซึ่งจะให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม และเป็นแหล่งพลังงานสำรองของร่างกาย ซึ่งค่านี้เป็นผลรวมของสิ่งที่เรากินเข้าไป เช่น กินไขมัน โปรตีน แป้ง และน้ำตาล...

1 บียูเอ็น BUN

1 บียูเอ็น BUN (Blood Urea Nitrogen) 7 ค่าเลือดผู้ป่วยไตต้องรู้ 1 ค่า BUN ชื่อเต็มคือ Blood Urea Nitrogen เป็นการวัดค่าไนโตรเจนจากยูเรีย ที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อตรวจดูการทำงานของไตและตับ โดยไนโตรเจน จะได้จากการย่อยโปรตีนที่เรากินเข้าไป แล้วเปลี่ยนไปเป็นสารแอมโมเนีย...