line
ใส่หน้ากากดีกว่า

ใส่หน้ากากดีกว่า

ทำไมต้องใส่หน้ากากอนามัย .save ตัวเอง save คนรอบตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคระบาด. การป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข การใส่หน้ากากคือการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ นั้นคือบริเวณรูจมูกถ้าเปรียบเทียบความสำคัญระหว่าง ปาก และจมูก,...