line
6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

📌 6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง . 1.สูบบุหรี่ 2.อายุมาก 3.การได้รับสารพิษบางชนิด 4.เป็นโรคเบาหวานและความดัน 5.กรรมพันธุ์ 6.อ้วน น้ำหนักเกิน . #Gelplusส่งเสริมให้ทุกคนห่างไกลจากโรคไต 💚 พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์ เก๊าท์ ไต หัวใจ เบาหวาน line โอเอ: @arokagel...
8 โรคกลุ่มเสี่ยงโควิด

8 โรคกลุ่มเสี่ยงโควิด

8 กลุ่มเสี่ยง ❗ ที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19.โรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทราบกันดีกว่าอาการแสดงได้หลากหลาย ผู้ที่ติดเชื้อบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะเดียวกันผู้ที่ติดเชื้อบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ...