line
8 โรคประจำตัวเสียงโควิด

8 โรคประจำตัวเสียงโควิด

8 โรคประจำตัว ❗ หากติดโควิด 19 เสี่ยงอาการหนัก ❗. ตับแข็ง ตับอักเสบเบาหวานภูมิคุ้มกันบกพร่องไตเรื้อรังโรคอ้วนเส้นเหลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงหอบหืด ปอกอักเสบมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างและเสี่ยงยังไง ❓. #Gelplus #UMI 💚 พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์เก๊าท์ ไต...
ดูแลผู้มีโรคประจำตัว

ดูแลผู้มีโรคประจำตัว

การดูแลตัวเองของผู้มีโรคประจำตัว ในยุคความปกติใหม่ นิวนอร์มอล New Normal สิ่งสำคัญคือเราต้องเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเราเอง โดยเฉพาะเมื่อเรามีโรคประจำตัว#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.D Distancing อยู่ห่างไว้M Mask Wearing ใส่แมสก์กันH Hand Washing หมั่นล้างมือT Testing...