line
สัญญาณเตือนโรคระบาด

สัญญาณเตือนโรคระบาด

สัญญาณเตือนโรคระบาด ❗ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้ก่อนดีที่สุด.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายและเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง.เราควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม โดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุมกันให้แข็งแรง...