line
ฆ่าเชื้อกล่องบรรจุ

ฆ่าเชื้อกล่องบรรจุ

📌ยกระดับความมั่นใจถึงผู้รับให้มากยิ่งขึ้น.🔺ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการติดต่อทางด้านการสัมผัสเชื้อไวรัสจากพื้นผิวสิ่งของต่างๆได้ง่าย...
เชื่อมั่นสุขอนามัย

เชื่อมั่นสุขอนามัย

เชื่อมั่นและปลอดภัยกับ GelPlusมาตรการป้องกันความปลอดภัย จากวิกฤตไวรัส Covid -19.เราห่วงใยคุณเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราทางเจลพลัสมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับทุกท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก Laboratoire...