line
6 เคสหลังฉีดวัคซีน

6 เคสหลังฉีดวัคซีน

6 เคส ตัวอย่าง ❗ หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 Sinovac.มีอาการคล้ายอัมพฤกษ์หากคุณมีอาการเหล่านี้หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19ปรึกษาแพทย์ด่วน.#Gelplus 💚. พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์เก๊าท์ ไต หัวใจ เบาหวานline โอเอ:...