line
6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

📌 6 ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง . 1.สูบบุหรี่ 2.อายุมาก 3.การได้รับสารพิษบางชนิด 4.เป็นโรคเบาหวานและความดัน 5.กรรมพันธุ์ 6.อ้วน น้ำหนักเกิน . #Gelplusส่งเสริมให้ทุกคนห่างไกลจากโรคไต 💚 พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์ เก๊าท์ ไต หัวใจ เบาหวาน line โอเอ: @arokagel...