line
ภาวะลองโควิด

ภาวะลองโควิด

ไม่มีเชื้อ แต่มีอาการเรื้อรัง อาจเพราะ “ภาวะลองโควิค”.🟩 ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพในการต่อสู้เชื้อโรคลดลง🟩 การกำเริบของโรค หรือเกิดการติดเชื้อซ้ำ🟩 การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หลังนอนพักรักษาตัวมานาน ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย🟩 ภาวะเครียดหลังเจอเรื่องร้ายแรง...