line
ผื่นแบบไหนเข้าข่ายโควิด

ผื่นแบบไหนเข้าข่ายโควิด

ผื่นแบบไหน ❓ เข้าข่าย “อาการโควิด 19”.ลักษณะเฉพาะของ “ผื่น” ที่เป็นหนึ่งในอาการโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนัง รวมกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอื่นๆ...