line
สร้างนิสัยกินผัก

สร้างนิสัยกินผัก

สร้างนิสัยให้เรากิน ผัก-ผลไม้ เพิ่มขึ้นทุกวัน.สำหรับคนไม่กินผักคนไหนที่สนใจจะเริ่มต้นกินผักในวันนี้ GelPlus GRN ทานง่ายแค่ “เด็ด แล้ว ดูด”.จากสารสกัดที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์กรีน (GRN) 8 ชนิดด้วยกัน มีคุณประโยชน์มากมาย ทั้งการขจัดสารพิษในเม็ดเลือดในตับ ขจัดโลหะหนัก...