line
บริจาคเลือดหลังฉีด

บริจาคเลือดหลังฉีด

ฉีดวัคซีน บริจาคเลือดไม่ได้ ❓.คนที่ฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดได้ถ้าไม่มีอาการข้างเคียง ให้เว้น 1 สัปดาห์. #Gelplus 💚 #เจลพลัส #arokagel #อโรคาเจล #ฉีดวัคซีน...