line
8 โรคกลุ่มเสี่ยงโควิด

8 โรคกลุ่มเสี่ยงโควิด

8 กลุ่มเสี่ยง ❗ ที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19.โรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทราบกันดีกว่าอาการแสดงได้หลากหลาย ผู้ที่ติดเชื้อบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะเดียวกันผู้ที่ติดเชื้อบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ...

เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ ดีกับทุกคนจริงหรือ?

เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ ดีกับทุกคนจริงหรือ? เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารประเภทโซเดียม หรือเกลือ และอาหาร/เครื่องปรุงที่มีรสเค็ม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง หรือลดการบริโภค เพื่อรักษาสุขภาพไตของเราให้ดี เมื่อมีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงโซเดียมต่ำออกมาวางขายตามท้องตลาด...