line
กินผักใบเขียวไหวมั้ย

กินผักใบเขียวไหวมั้ย

ไหวมั้ย ❗ ถามใจเธอดู ❗.หากต้องรับประทาน “ผักใบเขียว” ให้ครบทุกชนิด.ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหาร ซึ่งผักแต่ละชนิดมีประโยชน์ที่ต่างกัน. #Gelplus 💚.กรีน คุณค่าแห่งราชินีพฤษเคมีจากสารสกัดที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์กรีน (GRN) 8 ชนิด🥦 สาหร่ายคลอเรลล่า🥦 สาหร่ายสไปรูลิน่า🥦...