line
สร้างภูมิเอง

สร้างภูมิเอง

วัคซีนยังไม่มา ไม่ดราม่า เพิ่มภูมิตัวเอง ❗.ภูมิคุ้มกัน สร้างขึ้นได้ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ❗. #Gelplus 💚 #เจลพลัส #อโรคาเจล #อโรคาเจล พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์เก๊าท์ ไต หัวใจ เบาหวานline โอเอ:...
ดูแลผู้มีโรคประจำตัว

ดูแลผู้มีโรคประจำตัว

การดูแลตัวเองของผู้มีโรคประจำตัว ในยุคความปกติใหม่ นิวนอร์มอล New Normal สิ่งสำคัญคือเราต้องเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเราเอง โดยเฉพาะเมื่อเรามีโรคประจำตัว#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.D Distancing อยู่ห่างไว้M Mask Wearing ใส่แมสก์กันH Hand Washing หมั่นล้างมือT Testing...
สัญญาณเตือนโรคระบาด

สัญญาณเตือนโรคระบาด

สัญญาณเตือนโรคระบาด ❗ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้ก่อนดีที่สุด.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายและเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง.เราควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม โดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุมกันให้แข็งแรง...